This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Birtalan Balázs: Všedné dni, symboly (Köznapok, emblémák in Slovak)

Portre of Birtalan Balázs
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

Köznapok, emblémák (Hungarian)

Meghalni február huszonnegyedikén,
milyen poén lett volna már:
szökőnap szökni meg mindaz elől,
mi most harap, s mi még harapni vár.

Huszonkilencedike a következő esélyes
gegre vennem, hogy úgyis meg kell halni:
négyévente lenne csak rendezhető
igazi kimúlásnapi parti.

Március elseje: megjött a tavasz,
odafönt madárricsajban tombol az ég;
én itt lent gúnyosan röhögve dobom fel talpam,
s dalolom: „Csuknikék, csukninkék!”

„Nyugalom, egy jól megválasztott halállal
bármely köznap emblematikussá tehető”
– biccent felém hívogatólag
háromszázhatvanöt fejével a temető.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationbirtalan.blogspot.co.at

Všedné dni, symboly (Slovak)

Dokonať dvadsiateho štvrtého februára
akáže by pointa mohla byť:
priestupný deň pred všetkým utiecť,
čo teraz hryzie, na hryzenie čaká a chce hrýzť.

Dvadsiateho deviateho ďalším favoritom
na pointu vzatie je, veď aj tak zomrieť treba:
štvorročne konať mohla by sa
pravá partia dňa pominutia.

Prvý marec: jar prišla,
ja tu dole posmešne sa rehotajúc natiahnem nohy,
tam hore obloha vo vtáčom kriku jasá;
”Zavri-trp, zavri-trp,” [1] znejú noty!

”Pokoj, správne zvolenou smrťou
ktorýkoľvek všedný deň na obrazný meniť dá sa”
 – volajúc smerom ku mne kývne
tristošesťdesiatimi piatimi hlavami cintorínska spása.[1] Sýkorka bielolíca (lat. Parus major) nôti dvojslabičným spevom "ci-be ci-be ci-be ci-be" alebo "cici-trn cici-trn cici-trn". "zavri-trp zavri-trp zavri-trp" naznačuje pominutie a trpkosť.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap