This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Reményik Sándor: Az orvos

Portre of Reményik Sándor

Az orvos (Hungarian)

Id. dr. Imre József emlékének

Egy képet láttam drága, öreg úrnak
S nagy orvosnak a szobája falán:
"Jézus, az Orvos."
Ül az ágyszélén szelíd-komolyan.
Az ágyban fekszik egy beteg leány.
Csak ül és fogja a leány kezét
És néz rá hosszasan,
Tekintetében gyógyító erő,
Áldás és béke van.

A nagy orvos, a drága öreg úr
Azóta elpihent.
De emlékéből, mint a fali képből
Sugárzik az erő
S leszáll a szívemre a csend.

Ő ama názáreti örök Orvos
Hű követője volt.
A beteg fölé szívével hajolt.
Nem mondotta sokat:
Uram, Uram.
De: "Aki cselekszi az én igémet" -
Az velem van.

És én most minden igaz orvos arcán,
Ki szeretettel fogja meg kezem,
Az ő arcát s az örök Orvos arcát
Felismerem.

1934 október 13Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationhttp://vers-versek.hu/

Il dottore (Italian)

In ricordo del dott. Imre József senior

Vidi una foto sulla parete del vecchio signore,
Diletto e gran’ dottore:
“Gesù, il dottore.”
Seduto sul ciglio del letto, mite e serio,
Nel letto una ragazza malata giace.
Sta seduto, regge la mano della ragazza,
La guarda lungamente,
Nello sguardo suo forza guaritrice,
Benedizione e pace.

Il gran’ dottore, il caro vecchio signore,
Da allora ha trovato riposo.
Ma dal suo ricordo, come dalla foto sulla parete
S’irradia la forza
E sul mio cuore discende il silenzio.

Lui era il fedele seguace di quel
Eterno Dottore di Nazaret.
Si chinava col cuore sul malato.
Non diceva molto:
Signore, Signore.
Ma: „ Colui che segue il mio verbo” –
E’ con me.

Ed ora io, sul viso di ogni vero dottore,
Che con amore tiene la mia mano,
Il suo viso, il viso del eterno Dottore
Riconosco.

13 ottobre 1934Uploaded byCikos Ibolja
Source of the quotationsaját

minimap