This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herbert, Zbigniew, Polish biography

Image of Herbert, Zbigniew
Herbert, Zbigniew
(1924–1998)

Biography

Zbigniew Herbert (1924–1998) poeta, eseista i dramatopisarz uczył się na tajnych kompletach gimnazyjnych, rozpoczął studia na konspiracyjnym uniwersytecie, brał udział w ruchu oporu w szeregach AK. Po wojnie ukończył studia prawnicze i ekonomiczne, słuchał też wykładów z filozofii. W swojej poezji ujawnia się jego uwrażliwiene na konflikty moralne epoki, będące wynikiem współczesnych przemian historycznych i cywilizacyjnych, umie ukazywać je w perspektywie uniwersalnej, często posługując się przy tym poetyką wielkiej metafory lub paraboli, których tworzywem są mity, dzieła sztuki, elementarne zjawiska natury, postacie historiczne i litarackie o wartościach symbolicznych. Łączy w sobie szacunek dla tradycji kutury europejskiej z nowoczewnością środków wyrazu, zainteresowania filozoficzne z prostotą poetickiego języka, doniosłość etycznej i egzystencjalnej problematyki ze zmysłem ironii i humoru.
Odbył wiele podróży po krajach europejskich, wygłaszając odczyty i wykłady. Jego tomy esejów o tematyce historyczno-kulturowej i artystycznej nawiązują się do miejsc zachodnio-europejskich podróży, Barbarzyńca w ogrodzie jest zbiorem szkiców o sztuce francuskiej i włoskiej, Martwa natura z wędzidłem przedstawia motywy siedemnacznowiecznego holenderskiego, a Labirynt nad morzem antycznego greckiego is rzymskiego życia artystycznego.
Literature ::
Translation ::

minimap