This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Słowacki, Juliusz: Agamemnon’s tomb (Grób Agamemnona in English)

Portre of Słowacki, Juliusz

Back to the translator

Grób Agamemnona (Polish)

O! Polsko! póki ty duszę anielską
Będziesz więziła w czerepie rubasznym,
Poty kat będzie rąbał twoje cielsko,
Poty nie będzie twój miecz zemsty strasznym,
Poty mieć będziesz hyjenę na sobie,
I grób – i oczy otworzone w grobie.

Zrzuć do ostatka te płachty ohydne,
Tę – Dejaniry palącą koszulę:
A wstań jak wielkie posągi bezwstydne,
Naga – w styksowym wykąpana mule,
Nowa – nagością żelazną bezczelna –
Nie zawstydzona niczém – nieśmiertelna.

Niech ku północy z cichéj się mogiły
Podniesie naród i ludy przelęknie,
Że taki wielki posąg – z jednéj bryły,
A tak hartowny, że w gromach nie pęknie,
Ale z piorunów ma ręce i wieniec;
Gardzący śmiercią wzrok – życia rumieniec.

Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą;
Pawiem narodów byłaś i papugą;
A teraz jesteś służebnicą cudzą. –
Choć wiem, ze słowa te nie zadrżą długo
W sercu – gdzie nie trwa myśl nawet godziny:
Mówię – bom smutny – i sam pełen winy.

Przeklnij – lecz ciebie przepędzi ma dusza,
Jak Eumenida przez wężowe rózgi.
Boś ty, jedyny syn Prometeusza –
Sęp ci wyjada nie serce – lecz mózgi.
Choć Muzę moją w twojéj krwi zaszargam,
Sięgnę do wnętrza twych trzew – i zatargam.

Szczeknij z boleści i przeklinaj syna,
Lecz wiedz – że ręka przekleństw wyciągnięta
Nade mną – zwinie się w łęk jak gadzina,
I z ramion ci się odkruszy zeschnięta,
I w proch ją czarne szatany rozchwycą;
Bo nie masz władzy przekląć – Niewolnico! 


Agamemnon’s tomb (English)

O Poland ! As long as you imprison
An angelic soul in a boorish skull,
So long your flesh will be hacked by a headsman,
So long your revenge sword will remain dull,
So long a hyena will lie over you
And a grave – your eyes opened in the grave too.

Throw off completely those hideous tatters,
First – that Deianira’s burning attire :
And then arise like great shameless sculptures,
Naked – and bathed up in die Stygian mire,
New – brazen in your iron nakedness –
Not embarrassed by anything – deathless.

Let the people arise at the dead of night
From the quiet grave and frighten the others,
It’s such a big statue – from one block cast tight,
And so hardened, it won’t break under thunders.
But with thunderbolts its hands and wreath are rife,
The eyes that disdain death – the flush of life.

Poland ! You are still deceived with baubles ;
You were the nations’ peacock and parrot,
Now you are a handmaid of other peoples.
Though I know these words won’t quaver a minute
In your heart – where thought doesn’t long remain :
I speak – for I am sad – and full of blame.

Ay, curse me – yet my soul will make you run
Like Eumenides – through the snaky canes,
For you are Prometheus’s only son :
The vulture doesn’t eat your heart – but your brains.
Although in your blood my Muse I will stain,
I’ll reach to your bowels’ core – and pull with a strain.

Put a curse on your son and howl in torment,
But be aware – the hand of the curser
Stretched over me – will coil like a serpent
And snap off, withered away from your shoulder,
Black satans will snatch up the bits of dust then ;
For you have no power to curse – bondwoman !

[...]


Source of the quotationJuliusz Slowacki. This Fateful Power. Sesquicentennial Anthology 1809-1949

minimap