This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Psaní životopisu (Pisanie życiorysu in Czech)

Portre of Szymborska, Wisława

Pisanie życiorysu (Polish)

Co trzeba?
Trzeba napisać podanie,
a do podania dołączyć życiorys.

Bez względu na długość życia
życiorys powinien być krótki.

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.
Zamiana krajobrazów na adresy
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.

Z wszystkich miłości starczy ślubna,
a z dzieci tylko urodzone.

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz.
Podróże tylko jeśli zagraniczne.
Przynależność do czego, ale nie dlaczego.
Odznaczenia bez za co.

Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał
i omijał z daleka.

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki,
pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny.

Raczej cena niż wartość
i tytuł niż treść.
Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie,
ten za kogo uchodzisz.

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem.
Liczy się jego kształt, nie to, co słychać.
Co słychać?
Łomot maszyn, które mielą papier.Source of the quotationhttp://www.violettanet.it

Psaní životopisu (Czech)

Co je nutné?

Je nutné napsat žádost

a k žádosti připojit životopis.

 

Bez ohledu na délku života

má to být životopis krátký.

 

Je třeba vybírat a stručně shrnout fakty.

Proměnit kraje v přesné adresy

a vlavé vzpomínky v nehnutá data.

 

Ze všech lásek postačí manželská

a z dětí jedině ty narozené.

 

Důležitější je ten, kdo tě zná, ne ten, koho znáš ty.

Z cest nutno uvést jen ty za hranice.

Příslušnost k čemu, ale bez protože.

Vyznamenání bez za co.

 

Piš, jako bys byt nikdy nemluvil sám se sebou

a sám sobě se z dálky vyhýbal.

 

Mlčením pomiň psy, kočky a ptáky,

haraburdí schované na památku, přátele a sny.

 

Uveď spíš cenu néžli hodnotu a titul spíš než obsah.

Spíš číslo bot, než kam kráčí ten člověk,

za něhož býváš pokládán.

 

Připoj fotografii s odhaleným uchem.

Hodnotí se tvar ucha, ne to, co je slyšet.

 

A co je slyšet?

Rachocení strojů přemílajících papír.PublisherMladá Fronta
Source of the quotationKonec a počátek
Bookpage (from–to)101-102
Publication date

minimap