This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Janík, Pavol, Slovak Works translated to Serbian

Image of Janík, Pavol
Janík, Pavol
(Pavol Janík)
(1956–)

Works

Anđela poznaješ po perju {Pixiades, Smiljana} (Anjela poznáš po perí [video])
Brbljanje nad grobom {Pixiades, Smiljana} (Táranie nad hrobom [video])
Dodir {Pixiades, Smiljana} (Hmat [video])
Ex offo {Pixiades, Smiljana} (Ex offo [video])
Ime {Pixiades, Smiljana} (Meno [video])
iz Ura, gori! {Pixiades, Smiljana} (z Hurá, horí! [video])
Iza vratiju je {Pixiades, Smiljana} (Je za dverami [video])
Ja sam sa vama {Pixiades, Smiljana} (Som s vami [video])
Klavir {Pixiades, Smiljana} (Klavír [video])
Концерт {Michal, Ďuga} (Koncert [video])
Kosovo {Pixiades, Smiljana} (Kosovo [video])
Krizantematika {Pixiades, Smiljana} (Chryzantematika [video])
Leto {Pixiades, Smiljana} (Leto [video])
Loša navika {Pixiades, Smiljana} (Zlozvyk [video])
Mi smo profesionalci {Pixiades, Smiljana} (Sme profesionáli [video])
Molto adagio {Pixiades, Smiljana} (Molto adagio [video])
Moment pre dodira {Pixiades, Smiljana} (Okamih pred dotykom [video])
Mudriji zbog tvoje smrti {Pixiades, Smiljana} (Múdrejší o tvoju smrť [video])
Mudrost {Pixiades, Smiljana} (Múdrosť [video])
Na relaciji muškarac - žena i nazad {Pixiades, Smiljana} (Na linke muž - žena a späť [video])
Na stolu {Pixiades, Smiljana} (Pri stole [video])
Neko sličan bogu {Pixiades, Smiljana} (Niekto ako boh [video])
Neodloživa pesma {Pixiades, Smiljana} (Neodkladná báseň [video])
Neposlati telegram {Pixiades, Smiljana} (Neodoslaný telegram [video])
New York {Pixiades, Smiljana} (New York [video])
Nokturno za šećernu bolest {Pixiades, Smiljana} (Nokturno pre diabetes [video])
Oda radosti {Pixiades, Smiljana} (Óda na radosť [video])
Ogledala posle smrkavanja {Pixiades, Smiljana} (Zrkadlá po zotmení [video])
Pada sneg {Pixiades, Smiljana} (Sneží [video])
Pax militaris {Pixiades, Smiljana} (Pax militaris [video])
Pešak {Pixiades, Smiljana} (Chodec s absolútnou prednosťou [video])
Porodično zatišje {Pixiades, Smiljana} (Rodinné zátišie [video])
Poslednja četiri takta tišine {Pixiades, Smiljana} (Posledné štyri takty ticha [video])
Pozorište Život {Pixiades, Smiljana} (Divadlo Život [video])
Prinudno sletanje u tvojoj kosi {Pixiades, Smiljana} (Núdzové pristátie v tvojich vlasoch [video])
Priznanje {Pixiades, Smiljana} (Pocta [video])
Proširiti razumevanje {Pixiades, Smiljana} (Predĺžiť si rozum [video])
Proučavanje porodice {Pixiades, Smiljana} (Rodinná štúdia [video])
Rečnik tuđih snova {Pixiades, Smiljana} (Slovník cudzích snov [video])
Rominja {Pixiades, Smiljana} (Mrholí [video])
Šta će nam supruge {Pixiades, Smiljana} (Načo sú nám manželky [video])
Stakleni san {Pixiades, Smiljana} (Sen zo skla [video])
Strahota {Pixiades, Smiljana} (Úžas [video])
Tebi {Pixiades, Smiljana} (Tebe [video])
U plavom {Pixiades, Smiljana} (Do modra [video])
Veliko čišćenje {Pixiades, Smiljana} (Veľké upratovanie [video])
Vivace ma non soltanto cosi {Pixiades, Smiljana} (Vivace ma non soltanto cosi [video])

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap