This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Translations from Hungarian

Choose the language of the translation

In French

À ce jour {Rácz Judit} (Mára) – Hajnal Anna
À Lajos Kassák {Rácz Judit} (Kassák Lajosnak) – Weöres Sándor
A perpétuité {Majoros Zsuzsanna} (Életfogytiglan) – Pilinszky János
Accorde-moi le calme {Pődör László} (Adj már csendességet) – Balassi Bálint
Agonia christiana {Rácz Judit} (Agonia christiana) – Pilinszky János
Ames au piquet {Robin, Armand} (Lelkek a pányván) – Ady Endre
Apocryphe {Regnaut, Maurice} (Apokrif [video]) – Pilinszky János
Après minuit {Rousselot, Jean} (Éjfél után) – Illyés Gyula
Art poétique {Rousselot, Jean} (Ars poetica) – József Attila
Árvácska - La petite de l’assistance {Lászlo Gara} (Árvácska) – Móricz Zsigmond
Attente {Rácz Judit} (Várakozás) – Kálnoky László
Attribué à Ovide - Resignatio {Rácz Judit} (Ráfogások Ovidiusra - Resignatio) – Jékely Zoltán
Au bord du Danube {Tímár György} (A Dunánál [video]) – József Attila
Au secours! {Lallemand, Marcel} (Kiáltozás [video]) – József Attila
Au téléphone {Gara László} (Telefon) – Gellért Oszkár
Au troisième jour {Gera György} (Harmadnapon) – Pilinszky János
Autophagie {Rácz Judit} (Autophagia) – Weöres Sándor
Autoportrait, 1944 {Tímár György} (Önarckép 1944-ből) – Pilinszky János
Berceuse {Lallemand, Marcel} (Altató [video]) – József Attila
Biographie {Rácz Judit} (Önéletrajz) – Weöres Sándor
Ce monde est tel un jardin {Pődör László} (Ez világ, mint egy kert) – Rimay János
CHANT DE SOLDAT IN LAUDEM CONFINIORUM {Ladislas Gara – Lucien Feuillade} (Egy katonaének, in laudem confiniorum - 'az „Csak búbánat” nótájára') – Balassi Bálint
Chêne de nuit {Tímár György} (Éjszakai tölgyfa) – Nemes Nagy Ágnes
Ci-gît W. S. {Rácz Judit} (Itt nyugszik W.S.) – Weöres Sándor
Clairé, été, silence {Rácz Judit} (Klári, nyár, csönd [video]) – Kormos István
Cœur pur {Lallemand, Marcel} (Tiszta szívvel) – József Attila
Collection privée {Rácz Judit} (Magángyűjtés) – Tandori Dezső
Confession {Gara László} (Vallomás) – Képes Géza
Constructeurs {Guillevic, Eugène} (Mesteremberek) – Kassák Lajos
Crapaud-caillou marche lent* {Rácz Judit} (A kő-béka lassan ment* [video]) – Weöres Sándor
Crépuscule {Tímár György} (Alkonyat, virradat [video]) – Nagy László
Dans cette banlieue énorme {Lallemand, Marcel} (A város peremén) – József Attila
Dans le cimitière de Házsongárd {Rácz Judit} (A Házsongárdi temetőben) – Jékely Zoltán
Dans le quartier Krisztina {Gorilovics Tivadar} (A Krisztinában) – Nemes Nagy Ágnes
De l’air! {Rousselot, Jean} (Levegőt!) – József Attila
Déjeuner d’automne {Eugène Guillevic} (Őszi reggeli) – Kosztolányi Dezső
Des changements survenus en France {Delzsényi Judit} (A franciaországi változásokra) – Batsányi János
Deux chaises au-dessus du Danube {Marc Delouze – Gara György} (Székek a Duna fölött) – Várady Szabolcs
Devant une cabine téléphonique {Pődör László} (Egy telefonfülke előtt) – Tornai József
(Disons :) Koan 1970 {Rácz Judit} ((Mondjuk:) Koan 1970-ből) – Tandori Dezső
Dix mille peuples {Pődör László} (Tízezer nép) – Tornai József
Élégie à un buisson de genêt {Rousselot, Jean} (Elégia egy rekettyebokorhoz) – Tóth Árpád
En une phrase {Dupré, Louise} (Egy mondatban) – Kalász Orsolya
Escalier {Rácz Judit} (Lépcső) – Petri György
Études hongroises 69 {Rácz Judit} (|Mi volnék?|) – Weöres Sándor
Études hongroises 105 {Rácz Judit} (Magyar etűdök 105) – Weöres Sándor
Face au matin du nouvel an {Rácz Judit} (Újév reggele elé) – Szécsi Margit
Fin septembre {Guillevic, Eugène} (Szeptember végén [video]) – Petőfi Sándor
Flora {Faucher, Jean-Paul} (Flóra [video]) – József Attila
Fourbu {Rousselot, Jean} (Megfáradt ember) – József Attila
Fragment sur l'amour {Rácz Judit} (Töredék a szerelemről) – Hajnal Anna
Fugitive {Gorilovics Tivadar} (A menekülő) – Hajnal Anna
Gargouilles {Rácz Judit} (Vízköpők) – Tandori Dezső
Gels, l'un après l'autre {Tímár György} (Fagyok jönnek) – Nagy László
Glace {Nemes Nagy Ágnes} (Jég) – Nemes Nagy Ágnes
Harmonia Cælestis (141) {Agnès Járfás} (Harmonia Cælestis (141)) – Esterházy Péter
Harmonia Cælestis (172) {Agnès Járfás} (Harmonia Cælestis (172)) – Esterházy Péter
Haut-de-forme {Ördögh Szilveszter} (Cilinder) – Arany János
Heure de tristesse {Tímár György} (Szomorúság órája) – Rába György
Hölderlin {Tímár György} (Hölderlin) – Pilinszky János
Hölderlin {Rácz Judit} (Hölderlin) – Kemenczky Judit
Imploration {Rácz Judit} (Könyörgés) – Marsall László
Impondérable {Tímár György} (Súlytalanság) – Székely Magda
Inventaire {Rácz Judit} (Leltár) – Kormos István
J'aime bien {Rácz Judit} (Kedvelem…) – Petri György
J'aimerais être aimé {Rácz Judit} (Szeretném, ha szeretnének [video]) – Ady Endre
Je crois {Rácz Judit} (Azt hiszem) – Pilinszky János
Je fus un luth entre les mains de Dieu {Israel Efraim} (Egy hangszer voltam...) – Juhász Gyula
Je jure qu'elle est éternelle {Tímár György} (Esküszöm, hogy ő is örök) – Nagy László
Je le crois à ta main {Rácz Judit} (Kezednek elhiszem) – Marsall László
Je ne me souviens plus… {Guillevic, Eugène} (Milyen volt… [video]) – Juhász Gyula
Je serai jardinier {Métayer, Guillaume} (Kertész leszek) – József Attila
Je suis couchée sur des ailes {Rácz Judit} (Szárnyakon fekszem) – Szécsi Margit
Jeudi {Sabatier, Robert} (Csütörtök) – Radnóti Miklós
Jugement d'exception {Tímár György} (Különitélet) – Pilinszky János
Koan bel canto {Rácz Judit} (Koan bel canto) – Tandori Dezső
Koan II {Rácz Judit} (Koan II) – Tandori Dezső
L'automne est passé par Paris {Guillevic, Eugène} (Párizsban járt az ősz) – Ady Endre
L'Herbe-de-mer. {Gera György} (Tengeri fű) – Orbán Ottó
L'oignon parle {Rácz Judit} (A hagyma szól) – Petri György
La fête du point le plus bas* {Gaspar, Lorand} (A mélypont ünnepélye) – Pilinszky János
La passion de Ravensbrück {Rácz Judit} (Ravensbrücki passió) – Pilinszky János
La poche returnée {Rácz Judit} (Kiforgatott zsebbel) – Kormos István
La rayonnement d'Egry {Tímár György} (Egry ragyogása) – Nagy László
La tristesse du seul verbe d'existence {Rácz Judit} (A puszta létige szomorúsága) – Tandori Dezső
La vielle {Rácz Judit} (Öreganyó) – Weöres Sándor
La vision {Tímár György} (A látvány) – Nemes Nagy Ágnes
La tragédie de l'homme {Roger Richard} (Az ember tragédiája) – Madách Imre
Le bonheur {Delzsényi Judit} (A boldogság) – Csokonai Vitéz Mihály
Le cavalier égaré {Manoll, Michel} (Az eltévedt lovas) – Ady Endre
Le cheval meurt et les oiseaux s’envolent (fragment) {Backer, Anne-Marie de} (A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet)) – Kassák Lajos
Le commencement de l'âge adulte {Gera György} (A felnőttkor kezdete) – Várady Szabolcs
Le mois de la toussaint {Rácz Judit} (Mindszent-hava) – Jékely Zoltán
Le Péristyle des Dents {Estangs, Luc} (A Fogak Tornáca) – Weöres Sándor
Le prodigue {Rácz Judit} (A tékozló) – Tandori Dezső
Le reste est grâce {Majoros Zsuzsanna} (A többi kegyelem) – Pilinszky János
Le triptyque de Brodsky {Loisel, Thierry} (Brodszkij-triptichon) – Petrőczi Éva
Le troisième {Rácz Judit} (A harmadik) – Pilinszky János
Le vieux Tzigane {Backer, Anne-Marie de} (A vén cigány) – Vörösmarty Mihály
Le visage {Tímár György} (Az arc) – Székely Magda
Les annales de la nature {Rácz Judit} (A természet évkönyvei) – Weöres Sándor
Les chevaux de la mort {Moreau, Jean-Luc} (A halál lovai) – Ady Endre
Les Danaïdes {Gachot, François} (A Danaidák) – Babits Mihály
Les dé’voreurs de cadavres {Tímár György} (Hullaevők) – Illyés Gyula
Les plaintes du pauvre petit enfant (fragments) {Guillevic, Eugène} (A szegény kisgyermek panaszai (részletek)) – Kosztolányi Dezső
Les profouders du silence {Rácz Olivér} (A csönd mélységei) – Marsall László
Les souliers-de-fer d'Hölderlin {Tímár György} (Hölderlin vascipői) – Nagy László
Lettre à sa femme {Moreau, Jean-Luc} (Levél a hitveshez) – Radnóti Miklós
LORSQUE LE POETE TROUVA JULIA AINSI LA SALUA-T-IL: {Ladislas Gara – Lucien Feuillade} (Hogy Júliára talála így köszöne neki) – Balassi Bálint
Ma patrie {Guillevic, Eugène} (Hazám) – József Attila
Madone sacrilège {Tímár György} (Szentségtörő Madonna) – Nagy László
Maison en Normandie {Rácz Judit} (Ház Normandiában) – Kormos István
Mamie Poil {Juliette Camps} (Szösz néne (Túl a Maszat-hegyen. Muhi Andris és a pacák birodalma, részlet)) – Varró Dániel
Manifeste Dimensioniste {Tamkó Sirató Károly} (Dimenzionista Manifesztum) – Tamkó Sirató Károly
Marche forcée {Moreau, Jean-Luc} (Erőltetett menet [video]) – Radnóti Miklós
Médaillons (fragment) {Tímár György} (Medáliák) – József Attila
Méditation {Tímár György} (Elmélkedve) – Nemes Nagy Ágnes
Menus souvenirs {Lallemand, Marcel} (Könnyű emlékek...) – József Attila
Métamorphoses {Majoros Zsuzsanna} (Átváltozások) – Pilinszky János
Mets ta main {Métayer, Guillaume} (Tedd a kezed) – József Attila
Mince route large route* {Rácz Judit} (Keskeny út, széles út*) – Weöres Sándor
Monnaie {Rácz Judit} (Érem) – Marsall László
Mr. T. S. Eliot fait cuire des macaroni {Pődör László} (Mr. T. S. Eliot tésztát főz) – Tornai József
Musique des grillons (fragment) {Rousselot, Jean} (Síppal, hegedűvel) – Szabó Lőrinc
Noces d’autours au-dessus des bruyères {Sabatier, Robert} (Héja-nász az avaron) – Ady Endre
Ô Dieu très humain {Pődör László} (Könyörög Istennek, hogy bujdosásában...) – Balassi Bálint
Ô pauvre nation magyare... {Pődör László} (Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán) – Rimay János
Ô, ma douce Hongrie... {Pődör László} (Búcsúja hazájától) – Balassi Bálint
Ode {Rousselot, Jean} (Óda) – József Attila
Oraison funébre {Faucher, Jean-Paul} (Halotti beszéd) – Kosztolányi Dezső
Où es-tu ? {Grosjean, Jean} (»Ádám, hol vagy?«) – Ady Endre
Oui, dans un monde d'os {Rácz Judit} (Ím a büszke szellem) – Szécsi Margit
Ouvriers {Faucher, Jean-Paul} (Munkások) – József Attila
Palissades {Rácz Judit} (Kerítések) – Marsall László
Paysage avec moi-même {Gorilovics Tivadar} (Tájkép magammal) – Nagy László
Paysage, graduellement {Tímár György} (Látkép fokozatokban) – Rába György
Perpetuum mobile {Majoros Zsuzsanna} (Örökmozgó) – Pilinszky János
Plus s’écoule le temps... {Pődör László} (Az idő ósága nevel magas fákot) – Rimay János
Poème des ténèbres {Manoll, Michel} (A sötétség verse) – Dsida Jenő
Poésie {Majoros Zsuzsanna} (Költemény) – Pilinszky János
Point de croix {Rácz Judit} (Keresztöltés) – Weöres Sándor
Pour mon anniversaire {Guillevic, Eugène} (Születésnapomra) – József Attila
Pour mon anniversaire {Rácz Judit} (Születésnapomra) – Kálnoky László
Prière à Saint Blaise {Chaulot, Paul} (Balázsolás) – Babits Mihály
Prière vespérale pour les enfants {Rácz Judit} (Gyermekek esti imája) – Jékely Zoltán
Psychanalyse chrétienne {Backer, Anne-Marie de} (Psychoanalysis Christiana) – Babits Mihály
Quatrain {Rácz Judit} (Négysoros) – Pilinszky János
Question {Rácz Judit} (Kérdés) – Pilinszky János
Question du soir {Guillevic, Eugène} (Esti kérdés [video]) – Babits Mihály
Qui portera é’amour {Guillevic, Eugène} (Ki viszi át a Szerelmet [video]) – Nagy László
Reproche {Rácz Judit} (Szemrehányás) – Petri György
Rêve {Rácz Judit} (Álom) – Kormos István
Rosée {Lallemand, Marcel} (Harmatocska [video]) – József Attila
S'en retournant chez soi {Rácz Judit} (Hazafelé) – Weöres Sándor
Sacrifice humain {Gera György} (Emberáldozat) – Orbán Ottó
Salon ; l’année {Rácz Judit} (Salon; évszám) – Tandori Dezső
Salut à Thomas Mann {Faucher, Jean-Paul} (Thomas Mann üdvözlése) – József Attila
Sans espoir {Guillevic, Eugène} (Reménytelenül [video]) – József Attila
Secret professionnel 3. {Somlyó György} (Műhelytitkok 3.) – Somlyó György
Si rare... {Rácz Judit} (Oly ritka) – Petri György
Sois bon jusqu’a la morta {Ladislas Gara – Rousselot, Jean} (Légy jó mindhalálig) – Móricz Zsigmond
Sommeil à peine {Tímár György} (Az éberálom) – Rába György
Sur la dernière photographie de Attila József {Rácz Judit} (József Attila utolsó fényképére) – Weöres Sándor
Sur la plage {Rácz Judit} (A tengerpartra) – Pilinszky János
Sur le lac {Gorilovics Tivadar} (Nádas tavon [video]) – Vajda János
Sur une stèle égyiptienne {Guillevic, Eugène} (Egy egyiptomi sírkövön…) – Füst Milán
Synopsis de Beckett {Rácz Judit} (Beckett-szinopszis) – Petri György
Tambour et danse {Majoros Zsuzsanna} (Dob és tánc) – Weöres Sándor
Tel que j'ai commence {Rácz Judit} (Amiként kezdtem) – Pilinszky János
The heart of the matter {Rácz Judit} (The heart of the matter) – Tandori Dezső
Tous les détails {Rácz Judit} (Mind, mind a részletek) – Tandori Dezső
Tout pour rien {Rousselot, Jean} (Semmiért egészen) – Szabó Lőrinc
Trente ans apres {Gorilovics Tivadar} (Harminc év után) – Vajda János
Tu as refait de moi cet enfant… {Guillevic, Eugène} (Gyermekké tettél) – József Attila
Un beau jour {Rácz Judit} (Egy szép napon) – Pilinszky János
Un Homme ivre sur le rail {Frommer, Jean-Pierre} (Részeg a síneken) – József Attila
Un peu de mathématiques {Somlyó György} (Egy kis matematika) – Somlyó György
Valse triste {Sabatier, Robert} (Valse Triste [video]) – Weöres Sándor
Variations sur une ballade populaire {Gara László} (Kőmíves Kelemen) – Balázs Béla
Vent froid {Rácz Judit} (Hideg szél) – Pilinszky János
Vers le bas {Ördögh Szilveszter} (A lejtőn) – Arany János
Vers où ? Comment ? {Tímár György} (Merre, hogyan?) – Pilinszky János
Vertige matinal {Tímár György} (Hajnali részegség [video]) – Kosztolányi Dezső
Via Appia {Rácz Judit} (Via Appia) – Vas István
Visage de fille {Rácz Judit} (Lányarc) – Kálnoky László
Vivre {Rácz Judit} (Élni) – Szécsi Margit
Voici, j'ai donc trouvé ma patrie {Rácz Judit} (Ime, hát megleltem hazámat [video]) – József Attila
Voile {Tímár György} (Vitorla) – Székely Magda
À William Carlos Williams {Rácz Judit} (William Carlos Williamsnek) – Kemenczky Judit
Literature ::
Translation ::

minimap