Works

Albanian

E ^
K ^

Czech

A ^
D ^
L ^
V ^

Danish

F ^

German

[ ^
A ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
R ^
S ^
T ^
V ^
W ^

Greek

Φ ^

English

A ^
D ^
H ^
I ^
J ^
M ^
Q ^
T ^

Spanish

D ^
E ^
L ^
N ^
O ^
Y ^

Estonian

[ ^
L ^

Finnish

I ^
K ^
L ^

Hungarian

A ^
A csönd mélységei (Les profouders du silence) – Marsall László
A Danaidák (Les Danaïdes) – Babits Mihály
A felnőttkor kezdete (Le commencement de l'âge adulte) – Várady Szabolcs
A Fogak Tornáca (Le Péristyle des Dents) – Weöres Sándor
A franciaországi változásokra (Des changements survenus en France) – Batsányi János
A hagyma szól (L'oignon parle) – Petri György
A halál lovai (Les chevaux de la mort) – Ady Endre
A harmadik (Le troisième) – Pilinszky János
A Házsongárdi temetőben (Dans le cimitière de Házsongárd) – Jékely Zoltán
A kő-béka lassan ment* [video] (Crapaud-caillou marche lent*) – Weöres Sándor
A Krisztinában (Dans le quartier Krisztina) – Nemes Nagy Ágnes
A látvány (La vision) – Nemes Nagy Ágnes
A lejtőn (Vers le bas) – Arany János
A menekülő (Fugitive) – Hajnal Anna
A puszta létige szomorúsága (La tristesse du seul verbe d'existence) – Tandori Dezső
A sötétség verse (Poème des ténèbres) – Dsida Jenő
A szegény kisgyermek panaszai (részletek) (Les plaintes du pauvre petit enfant (fragments)) – Kosztolányi Dezső
A tékozló (Le prodigue) – Tandori Dezső
A tengerpartra (Sur la plage) – Pilinszky János
A természet évkönyvei (Les annales de la nature) – Weöres Sándor
A többi kegyelem (Le reste est grâce) – Pilinszky János
A város peremén (Dans cette banlieue énorme) – József Attila
A boldogság (Le bonheur) – Csokonai Vitéz Mihály
»Ádám, hol vagy?« (Où es-tu ?) – Ady Endre
Adj már csendességet (Accorde-moi le calme) – Balassi Bálint
A Dunánál [video] (Au bord du Danube) – József Attila
Agonia christiana (Agonia christiana) – Pilinszky János
Alkonyat, virradat [video] (Crépuscule) – Nagy László
Álom (Rêve) – Kormos István
A ló meghal a madarak kirepülnek (Záró részlet) (Le cheval meurt et les oiseaux s’envolent (fragment)) – Kassák Lajos
Altató [video] has audio (Berceuse) – József Attila
A mélypont ünnepélye (La fête du point le plus bas*) – Pilinszky János
Amiként kezdtem has audio (Tel que j'ai commence) – Pilinszky János
Apokrif [video] has audio (Apocryphe) – Pilinszky János
Ars poetica has audio (Art poétique) – József Attila
Árvácska (Árvácska - La petite de l’assistance) – Móricz Zsigmond
Átváltozások (Métamorphoses) – Pilinszky János
Autophagia (Autophagie) – Weöres Sándor
A vén cigány (Le vieux Tzigane) – Vörösmarty Mihály
Az arc (Le visage) – Székely Magda
Az éberálom (Sommeil à peine) – Rába György
Az idő ósága nevel magas fákot (Plus s’écoule le temps...) – Rimay János
Az eltévedt lovas (Le cavalier égaré) – Ady Endre
Az ember tragédiája (La tragédie de l'homme) – Madách Imre
Azt hiszem (Je crois) – Pilinszky János
B ^
C ^
D ^
E ^
F ^
G ^
H ^
I ^
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
R ^
S ^
T ^
U ^
V ^
W ^

Icelandic

H ^
N ^
S ^

Italian

A ^
B ^
C ^
D ^
I ^
L ^
S ^

Latin

L ^

Dutch

D ^
M ^
N ^
S ^

Norwegian

V ^

Occitan

L ^

Polish

K ^
P ^

Russian

? ^

Slovak

N ^

Serbian

D ^
M ^
P ^
R ^
S ^

Swedish

T ^
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap