This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

' ^
4 ^
A ^
A happy childhood (Happy childhood) – Kouwenaar, Gerrit
Aan de nacht, de enige (Egyetlen csak s ez éjhez) – Verhulst, Dimitri
Aan Lesbia (Lesbiához) – Lucebert
Acht regels tegen de bierkaai (Nyolc sor a hiábavalóság ellen) – Buddingh', Cees
Achtentwintigste Brief (Huszonnyolcadik levél) – Hadewijch
Ad infinitum (Ad infinitum) – Nijhoff, Martinus
Adieu [video] (Agyő) – Engelman, Jan
Adonis (Adonis) – Korteweg, Anton
Aelocia (Aeolica) – Pfeijffer, Ilja Leonard
Afscheid (Válás) – Bloem, J. C.
Afscheid van mijn vader (Búcsú apámtól) – Vliet, Eddy van
Afscheidsdiner (Búcsúvacsora) – Pfeijffer, Ilja Leonard
Afspraak (Találka) – Peeters, Hagar
Afwasmachine [video] (Mosogatógép) – Herzberg, Judith
Alles gefilmd (Filmezve minden) – Anker, Robert
Als bij valavond (Mikor alkonyattájt) – Kerckhove, Remy C. van de
Als de kiezels (Mint a kavics) – Kuipers, Frans
Amoebe (Amőba) – Block, Lut de
Amsteldam (Amszterdam) – Huygens, Constantijn
Amstelstation 7.1.76/9.15 uur (Amstel pályaudvar 76/l/7/9.15h) – Berge, H.C. ten
Amsterdam (fragment) (Amszterdam (töredék)) – Pernath, Hugues C.
Anekdote (Anekdota) – Haes, Jos De
Ante lucem (Ante lucem) – Bloem, J. C.
Anthropou symbolon (Anthropou symbolon) – Jellema, C.O.
Appel (Alma) – Jooris, Roland
Archeologie (Régészet) – Jansma, Esther
Ars Poëtica (Ars poetica) – Huigen, René
Asielzoekers (Menekülők) – Geerds, Koos
August von Platen (August von Platen) – Jellema, C.O.
Avond (Este) – Mok, Maurits
Avondlied (Esti dal) – Gilliams, Maurice
Avongeluiden (Esti nesz) – Ostaijen, Paul van
B ^
C ^
D ^
Dag (Jónapot) – Claus, Hugo
Dag van schoonheid (A szépség napja) – Minne, Richard
Dagtekening (Idegenek) – Snoek, Paul
Dame seule (Dame seule) – Slauerhoff, J.
De arme en de rijke dagen [video] (Szegény és gazdag napok) – Minne, Richard
De armen aan de voet van Notre-Dame (A szegények a Notre Dame lábánál) – Brabander, Gerard de
De bedelaar (A koldus) – Laey, Omer Karel De
De blaadren rijzen (A makacs ködben) – Timmermans, Felix
De bruid zegt: (A menyasszony szól:) – Woestijne, Karel van de
De dag is moede en stil (Bágyadt, csöndes a nap) – Woestijne, Karel van de
De dagen (A napok) – Braet, Mark
De Dapperstraat (A Dapper utca) – Bloem, J. C.
De dichter (A költő) – Braet, Mark
De dichter heeft te regelen (A költő irányt ad…) – Zwagerman, Joost
De Doedelzak (A dudás) – Laey, Omer Karel De
De doods-gedachte (A halálsejtelem) – Oever, Karel van den
De erfenis (Az örökség) – Demedts, André
De feestelijke verliezer (Az ünnepi vesztes) – Gruwez, Luuk
De geborte van de Waterwolf [video] (A víz réme) – Boxsel, Matthijs van
De gek in de regenton (Bolond a hordóban) – Buyle, Frans
De gelieven (Szeretők) – Bloem, J. C.
De golf en de zee (A hullám és a tenger) – Ruysbeek, Erik van
De goudvisch (Az aranyhal) – Nijlen, Jan Van
De haard der ziel (detail) (A lélek tűzhelyé-ből (részlet)) – Voorde, Urbain Van de
De kasplant (Melegházi palánta) – Vestdijk, Simon
De kern van alle dingen (Magva minden dolognak) – Timmermans, Felix
De Klacht van den Oude [video] (Az öreg panasza) – Elsschot, Willem
De kooi (A kalitka) – Nijlen, Jan Van
De laatste pont (Az utolsó rév) – Zuiderent, Ad
De lente valt dan in een oude stad (Odúkból rakott vén városba) – Leopold, J. H.
De magere eiersnijder (A sovány tojásszelő) – Lampe, Astrid
De man die de Dwaasheid Eerde (Egy ember aki butáskodik) – Kok, Antony
De meiskens uit de taveernen (A csapszéki leánykák) – Woestijne, Karel van de
De merel (A rigó) – Nijlen, Jan Van
De Metaforenmachine (Metaforamasina) – Draaisma, Douwe
De moeder [video] (Az anya) – Claus, Hugo
De moeder en de zoon (Anya és fia) – Woestijne, Karel van de
De Molen (A malom) – Leopold, J. H.
De morgen, 'lijk een prevel-bee (Mint suhogó fohász) – Woestijne, Karel van de
De nacht gloort koud… (Az éj sötét) – Voorde, Urbain Van de
De navond komt (Jön az est) – Gezelle, Guido
De organist (detail) (Az orgonista (részlet)) – Langendonck, Prosper van
De oude vader (A vén apa) – Roggeman, Willem M.
De passage naar Europa (Valahogy Európába - Örökös átkelés) – Luuk van Middelaar
De reuze (Az óriás) – Gezelle, Guido
De rups trekt zichzelf in twijfel (A hernyó kétségbe vonja magát) – Bernlef, J.
[De schuldige drenkte zijn voren] ([Itatta ráncait a bűnös]) – Pernath, Hugues C.
De sonnetten van de kleine waanzin 16. (A csendes őrület szonettjeiből 16.) – Andreus, Hans
De steen bloeit (A kő virágzik) – Duinker, Arjen
De telefoon-paal (A telefonpózna) – Oever, Karel van den
De uitverkoop wegens brand (Végeladás tűzvész után) – Gils, Gust
De Veerman (A révész) – Hirs, Rozalie
De vermoeide vleugels (A kimerült szárnyak) – Braet, Mark
De vrouw aan het venster (Nő az ablaknál) – Slauerhoff, J.
De wespen en de appelaar (A darazsak és az almafa) – Minne, Richard
De wind en het riet (Szél és nád) – Hoornik, Ed.
De zee (A tenger) – Claus, Hugo
De zoen tussen flotsam en jetsam (Lim-lomok közt a csók) – Herzberg, Judith
De Zwerver (A vándor) – Nijlen, Jan Van
De dichter is een koe (A költő tehénkorában) – Achterberg, Gerrit
Déjà-vu (Déja vu) – Achterberg, Gerrit
Den Haag (Hága) – Rodenko, Paul
Dichtertje (Költőcske) – Nescio
Dien avond en die roze [video] (Az este és a rózsa) – Gezelle, Guido
[Dit alles sinds ik] ([Mióta a testem ismerősebb]) – Pernath, Hugues C.
Dit ijdel stof (E hívságos por) – Boens, Daan
Dit is je oog (Szószedet) – Gerlach, Eva
Dodecaëder 1 (Dodekaéder 1) – D'haen, Christine
Dodenpark (Halottak parkja) – Komrij, Gerrit
Dood (Halál) – Vliet, Eddy van
Door het versmelten en verkwijnen… (Az egymásba olvadt és újra szétvált...) – Leopold, J. H.
Dorpsdans (Falusi tánc) – Perk, Jacques
Dozen (Dobozok) – Herzberg, Judith
Dromen dromen (Álom az álomban) – Herzberg, Judith
Droom (Álom) – Barnard, Benno
Droomfuga (Álomfúga) – Gilliams, Maurice
Duisternis dompelt (Sötétség mártja) – Waard, Elly de
E ^
F ^
G ^
H ^
Haar geur wordt alles (Illata már minden) – Schaffer, Alfred
Harmonie der sferen (A szférák harmóniája) – Nolens, Leonard
Heartbreak Hotel (Heartbreak Hotel) – Strijtem, Ivo van
Heel iemand anders (Valaki más) – Bernlef, J.
Heer Halewijn (A Halewin úrról szerzett ének) – Ismeretlen szerző
Heks heks (Boszorka) – Elburg, Jan G
Herfst door (Ősz) – Slauerhoff, J.
Herfstlied (Őszi dal) – Kossmann, Alfred
Herinnering aan Holland [video] (Holland emlék) – Marsman, Hendrik
Herrlich weit (Herrlich weit) – Korteweg, Anton
Het dier (Az állat) – Claus, Hugo
Het dondert en bliksemt niet (Nem dörög, nem villámlik) – Huigen, René
Het ezeltje (Egy kis szamár) – Vasalis, M.
Het gedicht van zeventienmaal vriend (Vers a tizenhétszer barátról) – Gils, Gust
Het geschenk van mijn vader (Apám ajándéka) – Gijsen, Marnix
Het hart (A szív) – Herzberg, Judith
Het Huisje in de Duinen (Ház a dűnék között) – Bloem, J. C.
Het indigo (Az indigó) – Braet, Mark
Het jaar van het misverstand (A félreértések éve) – Schaffer, Alfred
Het Kerkhof [video] (A temető) – Fischer, Jaap
Het klappen van de zweep (Ahogy csattan az ostor) – Lanoye, Tom
Het Land (Egyptisch) (Az a föld (Az egyiptomi)) – Claus, Hugo
Het luchtkasteel (A légvár, A légvár) – Snoek, Paul
Het portret van de geduchte filozoof (Egy félelmetes filozófus arcképe előtt) – Gils, Gust
Het ritselendste (A legzörrenősebb) – Herzberg, Judith
Het schrijverke (A csúszkáló molnárka) – Gezelle, Guido
Het skelet (A csontváz) – Ghyssaert, Peter
Het leven van Ioachim Patenier, Schilder van Dinant (Joachim Patenier [Patinir] dinanti festő élete) – Mander, Karel van
Het leven van Rogier van der Weyde, Schilder van Brussel (Rogier van der Weyde brüsszeli festő élete) – Mander, Karel van
Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader ds Vaderlants (A haza atyjának, Johan van Oldenbarneveldtnek botja) – Vondel, Joost van den
His master's voice (His master's voice) – Lanoye, Tom
Hoeveelheid klaproosblad (Pipacsokban számolva) – Crebolder, Emma
Hoog bezoek (Magas vendég) – Verpale, Eriek
Horloge (Karóra) – Bernlef, J.
Huis bij de rivier (Ház a folyónál) – Wijnberg, Nachoem
Huisstijl (Lakásstílus) – Schouten, Rob
Human being (Human being) – Verhagen, Hans
Hun graven (Sírjaik) – Bloem, J. C.
I ^
Ichnaton (Ichnaton) – Marsman, Hendrik
Ideaal gedicht (Ideális vers) – Benali, Abdelkader
Iemand om aan te vertellen wat niet van belang is (Valaki, akinek el lehet mondani, ami nem fontos) – Herzberg, Judith
Ik (Én) – Tellegen, Toon
Ik ben de hazel-noot (Én mogyoró vagyok) – Woestijne, Karel van de
Ik ben geworden… (Olyan lettem…) – Decorte, Bert
Ik ben niet gevlucht om in dit land (Nem azért menekültem) – Benali, Abdelkader
Ik heb mij met moeite alleen gemaakt (Nehezen gyúrtam) – Lodeizen, Hans
[Ik hoopte, alleen en uitgeput] ([Reméltem, egymagam]) – Pernath, Hugues C.
Ik hoor de nacht [video] (Hallom, az éj) – Woestijne, Karel van de
Ik mocht kiezen (Választhattam) – Tellegen, Toon
Ik schrijf je neer (Írlak) – Claus, Hugo
Ik sta nu eenmaal voorbij de grens (Túlléptem azon a határon) – Ostaijen, Paul van
Ik tracht op poëtische wijze [video] (Szeretném költői módon, Próbálom költői módon…) – Lucebert
[Ik treur niet, geen tederheid trekt mij aan] ([Nem bánkódom, gyengédség nem vonz]) – Pernath, Hugues C.
Ik voel me (Magányosnak érzem magam) – Vandeloo, Jos
Ik zag het als mijn opdracht (Feladatomnak láttam) – Waard, Elly de
In de ton (Hordóban) – Leeflang, Ed
In dit ondermaanse (Itt a holdalattin) – Komrij, Gerrit
Ineens (Egyszerre) – Enquist, Anna
Ineens (Hirtelen) – Engelberts, Lernert
Intensive care (Intensive care) – Verhelst, Peter
'Interessante nieuwigheden' („Érdekes újdonságok”) – Herzberg, Judith
Interieur (Interieur) – Gils, Gust
J ^
K ^
L ^
M ^
N ^
O ^
P ^
R ^
S ^
T ^
U ^
V ^
Vaarwel (Búcsú) – Gilliams, Maurice
Vacuüm (Vákuum) – Achterberg, Gerrit
Vader (Apa) – Vliet, Eddy van
Vader (Apa) – Korteweg, Anton
van de mariannenplatz (a mariannenplatzról) – hee, Miriam Van
Van der Lubbe (Van der Lubbe) – Elsschot, Willem
Verjarend [video] (Születésnap) – Claus, Hugo
Verklärte nacht (Verklärte nacht) – Nolens, Leonard
Verlangen (Vágyakozás) – Nijlen, Jan Van
Verlaten terrein (Elhagyott terek) – Engelberts, Lernert
Verliefd (Szerelmes) – Vliet, Eddy van
Verrassing (Célpont) – Herzberg, Judith
Vers 1 (Vers 1) – Kuipers, Frans
Vers 61 (Vers 61) – Kuipers, Frans
Versailles (Versailles) – Snoek, Paul
Vertesel (Történetecske) – Gilliams, Maurice
Vijf sonnetten uit Hades (2) (Második szonett a Hádész-ből) – Debrot, Cola
Villegiatuur (Nyárilak) – Minne, Richard
Virgo (Virgo) – Marsman, Hendrik
Visio Tondalis (Visio Tondalis) – Claus, Hugo
Visioen 1 van Hadewijch (Első látomás) – Hadewijch
Vlaanderen o welig huis (Flandria, dús hazám) – Woestijne, Karel van de
Vloed (Dagály) – Ruysbeek, Erik van
Voi Che Sapete (Voi Che Sapete) – Engelman, Jan
Voor het raam (Az ablak előtt) – Eyck, Pieter Nicolaas van
Voor het verdronken meisje (A vízbefúlt lány) – Nagel, Willem
Voor wat hoort wat (Valamiért valamit) – Eijkelboom, Jan
[Voor zeventig procent] ([Hét tizedünkben]) – Cami, Ben
Voor dag en dauw (acht sonnetten) (Virradat előtt) – Nijhoff, Martinus
Voorlopig testament (Ideiglenes végrendelet) – Braet, Mark
voorproef (kóstoló) – Ouwens, Kees
Vox Populi (Vox populi) – Vlek, Hans
Vraag (Kérdés) – Herzberg, Judith
Vrede (Béke) – Vroman, Leo
Vuilniszakken (Szemetes zsákok) – Vroomkoning, Victor
W ^
Y ^
Z ^
Literature ::
Translation ::

minimap